Umicore
Wöchentliche E-Mails zu Neuigkeiten, neuen Stellen und Bewertungen abonnieren

Karriere und Anstellung bei Umicore

Über uns
Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in – mehr... verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.


Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2019 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,4 miljard (omzet van € 17,5 miljard) en stelt iets meer dan 11.100 mensen in dienst.
 – Weniger
„Wer wir sind” anzeigen

Wie ist es, bei Umicore zu arbeiten?

3,8
Work-Life-Balance
3,8
Vergütung/Leistungen
3,1
Jobsicherheit/Karriere
3,1
Geschäftsleitung
3,5
Unternehmenskultur

Was wird über die Führungskräfte von Umicore gesagt?

76 %
der Angestellten beurteilen die Leistung des CEO positiv
Beurteilung des CEO basiert auf 37 Bewertungen